Thai | Eng Shopping Cart

หน้ารับ
SAA:บอร์ดอาร์โดโน่ Arduino Mega,UNO &โมดูลทุกชนิด (58)
SBA:Batterry 6,12 vdc. (3)
SBL:Ballscrew,Linear scale บอลสกรู,ลิเนียสเกล (38)
SBR:Bearing ลูกปืน (38)
SBT:ลูกปืนหลังเต่า,ลูกปืนโยก,ตลับลูกปืน (43)
SCD:Control motor DC (21)
SCE:Load cell 5,10,15,20,35kg โหลดเซลล์ (5)
SCP:Coupling,ข้อต่อเพลา,ยอย (15)
SCS:เพลาเหล็ก/เพลาสแตนเลส,แกนโปร์ไฟน์ (31)
SCT:Control Stepping motor (25)
SEN:Encoder 100,400..2000,2500 P/R (5)
SFU:Fuse ฟิวส์ (20)
SGA:เฟืองขบ,เฟืองสะพาน (17)
SGB:เฟืองโซ่,เฟืองจักรยาน,โซ่ (18)
SGC:เฟืองสายพาน M5 (10)
SGD:เฟืองสายพาน M3 (6)
SGE:เฟืองสายพาน M2 (4)
SGF:สายพานร่อง 5mm. (18)
SGH:สายพานร่อง 3mm. (9)
SGI:สายพานร่อง 2mm. (15)
SGK:หน้าแปลน,ฉาก/บูชยึด,รอก (35)
SGX:GEAR BOX (2)
SIN:Inverter (8)
SKT:Scootor Motor 24vdc. (27)
SLC:Solar cell โซล่าเซลล์ (24)
SMA:Gear Motor 220Vac. (16)
SMB:Servo Motor+driver AC (44)
SMD:Hight speed Motor 3-24dc (27)
SME:Actuator Motor มอเตอร์แกนชัก 12Vdc. (6)
SMG:Gear Motor 3-24Vdc. (43)
SMH:Micro Sevo MG995,M9g.. (4)
SMN:Generator Motor ผลิตกระแสไฟฟ้า (4)
SMR:Relay,Micro Switch,Switch on-off (27)
SMT:Magnet แม่เหล็ก (23)
SMU:Power module (22)
SPC:Convertor StepUp-Down DC to DC (9)
SPE:Thermoelectric 5,12vdc แผ่นร้อนเย็น (14)
SPL:PLC Mitsubishi,Keyence (21)
SPW:Power Supply AC to DC (24)
SSA:Photo Sensor,Digital Senser จับวัตถุ,จับสี (20)
SSE:Proximity Sensor เซนเซอร์จับเหล็ก (14)
SSI:Sensor Float Switch เซนเซอร์วัดระดับน้ำ> (4)
SSR:Solid state Relay 10,25,40..100A (18)
SSU:Diaghragm ,Water,Air Pump DC ปั๊มน้ำ,ปั๊มลม (18)
SSW:โซรีนอยด์วาล์ว น้ำ/ลม,โซรีนอยด์แม่เหล็ก (24)
STE:Timer,Counter,Tempตั้งเวลา,นับจำนวน,วัดอุณหภูม (17)
STP:Stepping Motor (15)
SWA:Omni,Mecanum Wheel ล้อโอมนิ แมคเคนั่ม (19)
SWE:Wheel,Roller Robot ล้อหุ่นยนต์,ล้ออิสระ (32)

Visitor No.
หน้าแรกแสงตะวัน หมวดสินค้า แผนที่ร้าน บริการของเรา ลิงค์ เว็บบอร์ด ข่าวสาร วิธีการชำระเงิน  
sangtawan
ข่าวสาร
ความรู้เรื่องเฟือง 

ปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ก้าวหน้าไปมาก ทำให้วงการอุตสาหกรรมต่างๆเจริญรุดหน้าไปมากขึ้นทุกที จะเห็นได้ว่าการผลิตอุปกรณ์ต่างๆ ก็ได้อาศัยเครื่องจักรที่ทันสมัยจนถึงขั้นผลิตด้วยเครื่องอัตโนมัติและควบคุมการผลิตด้วยสมองกล สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ จึงสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่เกือบทุกๆครอบครัวจะมีคือพวกของเล่นเด็ก ซึ่งถ้าเรามองเฉพาะตัวสินค้าแล้วก็จะเห็นมีมากมายหลายชนิด มีชนิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากเด็กๆ คือของเล่นที่สามารถเคลื่อนไหวได้ ซึ่งจำลองจากของจริง เช่น รถ เครื่องบิน เรือ และหุ่นต่างๆ เครื่องเล่นเหล่านี้เคลื่อนไหวได้อย่างไร อะไรเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหว

ปัญหานี้หลายท่านก็คงจะตอบได้ว่า เพราะแบตตารี่ เพราะมอเตอร์ เพราะสปริง หรือต้นกำลังอื่นๆ ที่จะไปทำให้เกิดการขับเคลื่อนได้ แต่มีชิ้นส่วนที่สำคัญชนิดหนึ่งซึ่งจะขาดเสียไม่ได้ ก็คือ "เฟือง" ซึ่งเป็นตัวช่วยส่งกำลังหรือถ่ายทอดการหมุนจากต้นกำลังต่างๆ อันที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวได้

หลักการของเฟืองเป็นอย่างไร

การถ่ายทอดการหมุนจากต้นกำลังนั้น ทำได้หลายวิธี เช่น ด้วยการใช้สายพาน โซ่ ล้อความฝืด เป็นต้น ล้อความฝืดก็คือ ล้อสองล้อที่ถูกกดให้ติดกัน เมื่อล้อหนึ่งหมุน หรือเป็นล้อขับก็จะทำให้อีกล้อหนึ่งหมุนตาม เพราะผิวหน้าของล้อทั้งสองเกิดความฝืด เนื่องจากการสัมผัส แต่ถ้าหากมีภาระมากๆ เช่น มีการส่งกำลังสูงๆ จะทำให้เกิดการลื่นไถล การส่งกำลังจึงไม่แม่นยำ เพื่อที่จะแก้ไขข้อเสียเหล่านี้จึงได้มีการนำเอาฟันเฟืองมาติดไว้ที่ผิวของล้อโดยรอบล้อ จึงมีลักษณะเป็นล้อฟันเฟือง ซึ่งต่อๆมาเราจึงเรียกว่า "เฟือง" ซี่งเป็นชิ้นส่วนที่สามารถส่งกำลังหรือถ่ายทอดการหมุนได้แม่นยำเที่ยงตรง และไม่มีการลื่นไถล ดังรูปที่ 1.มารู้จักกับเฟืองกันเถอะ

เครื่องเล่นที่ท่านซื้อหามาให้บุตรหลานของท่าน บางครั้งก็พยศเอาได้เหมือนกัน ทั้งๆที่เพิ่งซื้อหรือเพิ่งเปลี่ยนแบตตารี่ แต่ถ้าท่านยอมเสียเวลามารู้จักกับเฟืองสักหน่อย เครื่องเล่นนั้นคงไม่ต้องโยนทิ้งด้วยความเสียดาย เฟืองที่ใช้ในเครื่องเล่นมีอยู่สองสามชนิดเท่านั้น แต่ลักษณะรูปร่างและหน้าที่จะต่างกัน เช่น

เฟืองตรง(Spur gear)


เป็นเฟืองที่มีลักษณเป็นล้อทรงกระบอก มีฟันขนานกับแกนของตัวเฟือง มีหน้าตัดของฟันเฟืองขนานเท่ากัน และเหมือนกันตลอดทั้งเฟือง ดังรูปที่ 2

เฟืองหนอน (Worm gear)


เฟืองชุดนี้จะประกอบด้วยตัวเกลียวหนอนและเฟืองหนอน โดยเกลียวหนอนจะส่งกำลังหมุนไปขับให้เฟืองหนอนหมุนตาม ดังรูปที่ 3 เฟืองชนิดนี้นิยมใช้กับการทดรอบความเร็วสูงๆ ให้เป็นความเร็วต่ำมากๆเช่น ในกรณีของการทดรอบจากมอเตอร์ซึ่งมีความเร็วสูง เป็นต้นเฟืองดอกจอก (Bevel gear)


เฟืองชนิดนี้มีลักษณะรูปร่างเป็นรูปทรงกรวย(Cone) ฟันของเฟืองจะอยู่โดยรอบผิวของทรงกรวย และขนานกับแกนของเฟือง ดังรูปที่ 4 เฟืองดอกจอกจะใช้สำหรับเปลี่ยนทิศทางการส่งกำลังระหว่างเพลาของล้อที่ตั้งฉากกัน เช่น การส่งกำลังไปยังเพลาของล้อรถ เป็นต้น


วิธีการผลิตเฟืองทำได้อย่างไร

การผลิตเฟืองเพื่อใช้ในด้านการค้านั้น ทำได้หลายวิธี เช่น การหล่อ การปั๊มขึ้นรูป การแปรรูปด้วยเครื่องจักร และการทำโมลด์พลาสติก เป็นต้น ซึ่งแต่ละวิธีนั้น ผู้ผลิตจะต้องคำนึงถึงต้นทุนการผลิต จำนวนที่ผลิต และชนิดของเฟือง แล้วมาเลือกว่าวิธีไหนจึงจะเหมาะสมและประหยัดที่สุด ส่วนการผลิตเฟืองเพื่อทำต้นแบบซึ่งจะผลิตจำนวนไม่มาก ดังเช่นที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งผลิตเฟืองเพื่อทำต้นแบบอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์นั้น ถึงแม้ว่าจะมีข้อจำกัดในเรื่องประสิทธิภาพของเครื่องจักรและเรื่องชนิดของใบมีดกัดเฟือง แต่อย่างไรก็ตามก็ได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่ผลิตเฟืองขึ้นใช้ โดยมีขั้นตอนการผลิตดังจะได้กล่าวต่อไป

ก่อนที่จะทราบขั้นตอนการผลิตเฟืองนั้น ควรจะได้รู้จักลักษณะรูปร่างของฟันเฟือง และระบบของเฟืองเสียก่อนว่า ฟันเฟืองที่จะผลิตนั้นมีลักษณะอย่างไร มีฟันกี่ฟันเฟือง เพราะลักษณะรูปร่างของฟันเฟืองนั้นมีหลายชนิด ดังรูปที่ 5 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของฟันเฟือง เช่น เฟืองที่มีจำนวน 12 -13 ฟัน ก็จะมีลักษณะเป็นฐานคอด และฐานฟันเฟืองจะตรงเมื่อจำนวนฟันมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จนมากที่สุด คือ เฟืองสะพาน(Rack gear) ซึ่งเป็นเฟืองที่มีฟันเรียงเป็นแนวเส้นตรง ดังรูปที่ 6เฟืองที่จะสามารถขบกันได้ต้องมีขนาดของฟันเฟืองเท่ากันเท่านั้น ซึ่งขนาดของฟันนี้มีการวัดเป็น 2 ระบบ คือ ระบบเมตริกและระบบอังกฤษ ระบบเมตริกนั้นจะวัดขนาดเป็นมิลลิเมตร เราเรียกเฟืองระบบนี้ว่า เฟืองโมดูล(Module) ขนาดของโมดูลเฟือง จะมีค่าซึ่งกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน ส่วนระบบอังกฤษจะวัดขนาดเป็นนิ้ว เรียกเฟืองระบบนี้ว่า เฟืองดีพี(DP=Diametral Pitch) ฉะนั้นการซื้อหาเฟือง หรือผลิตเฟืองนั้นต้องทราบลักษณะรูปร่างของเฟืองและระบบของเฟืองเสียก่อนว่าใช้ชนิดไหน และรูปร่างเป็นอย่างไร ส่วนในด้านการผลิตนั้น จะต้องทราบอีกว่าถ้าจะกัดเฟืองขึ้นใช้ วัสดุควรเป็นอะไรจึงจะเหมาะสม และประการสุดท้ายคือ การเลือกมีดกัดเฟือง(gear cutter) จะต้องเป็นมีดกัด ที่มีรูปทรงเหมือนร่องของฟันเฟืองในระบบนั้นๆด้วยสำหรับขั้นตอนการผลิตเฟืองโดยวิธีกัดเฟืองด้วยเครื่องกัดนั้น พอจะสรุปวิธีการต่างๆได้ดัง ต่อไปนี้

     1. การนำชิ้นงานไปกลึงปอก เพื่อให้ได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเฟืองตามต้องการ
     2. นำชิ้นงานที่ปอกแล้วไปเข้าเครื่องกัดเฟือง เพื่อกัดเซาะฟันเฟืองตามระบบของเฟืองนั้นๆ
     3. นำชิ้นงานที่ได้ถูกเซาะฟันเฟืองแล้วมาตัดเพื่อให้ได้ขนาดความหนาของเฟืองตามต้องการ

วิธีการดังกล่าวนี้เป็นวิธีที่ผลิตเฟืองชนิดเฟืองตรงเท่านั้น ส่วนเฟืองชนิดอื่นๆ จะมีวิธีแตกต่างออกไป อย่างไรก็ตามเฟืองตรงนี้จะเป็นเฟืองที่รู้จักและใช้กันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และของเล่นเด็กจะใช้เฟืองตรงเป็นส่วนประกอบ

เมื่อทราบแล้วว่าเฟืองเป็นอย่างไร ท่านคงจะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างง่ายๆ เช่น เมื่อของเล่นบุตรหลานท่านเกิดขัดข้องเสียหาย แทนที่จะโยนทิ้งไป ท่นอาจช่วยตรวจดูก่อน หากพบว่าเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเฟือง เช่น เฟืองขบกันไม่สนิทหรือติดขัด ท่านอาจจะไปหาซื้อเฟืองที่มีระบบ และขนาดเฟืองเหมือนของเดิมมาเปลี่ยนได้ เป้นการประหยัดเงิน นอกจากนั้นการร่วมกับบุตรหลานช่วยกันตรวจสอบ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข ยังสามารถช่วยกระตุ้นให้บุตรหลานได้รู้จักการสังเกตและลงมือกระทำด้วย ซึ่งอาจจะนำไปสู่การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์คิดค้น และซ่อมแซมตลอดจนมีนิสัยประหยัดด้วย
กลับไปหน้า ข่าวสาร
ร้านแสงตะวัน เลขที่ 8 ซอยทิพย์วารีย์ ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร 0-2623-8889 แฟกซ์ 0-2623-7631.หรือ แสงตะวัน 135/4-5 หมู่ที่ 5 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร. 0-2422-0932 แฟกซ์ 0-422-0931 http://www.sangtawan.org