Thai | Eng Shopping Cart

หน้ารับ
SAA<รวมอุปกรณ์ชุดคิทหุ่นยนต์,สายแพ,อาร์โดโน่> (19)
SAL<หน้าแปลน,ฉากยึด> (26)
SBA<แบตเตอรี่> (3)
SBL<บอลสกรู,ลิเนียสเกล> (22)
SBR<ลูกปืน> (38)
SBT<ลูกปืนสไลต์,ตลับลูกปืน,ลูกปืนโยก> (37)
SCD<ชุดควบคุมมอเตอร์DC> (15)
SCE<โหลดเซลล์> (5)
SCP<ข้อต่อเพลา,ยอย,คัปปิ้ง,โปรไฟล์> (38)
SCT<ชุดควบคุมสเตปปิ้ง> (24)
SEN<เอ็นโค้ดเดอร์> (5)
SEV<มอเตอร์เซอร์โวAC> (44)
SFU<ฟิวส์> (20)
SGB<เฟืองโซ่ ,โซ่ > (20)
SGD<เฟืองขบ,เฟืองสะพาน> (17)
SGE<เฟืองสายพาน> (17)
SGN<เจนเนอเรเตอร์> (4)
SIN<อินเวอเตอร์> (8)
SKT<มอเตอร์จักรยาน> (27)
SLC<โซล่าเซลล์> (24)
SMA<มอเตอร์เกียร์AC> (16)
SMD<มอเตอร์Speed DC> (27)
SME<มอเตอร์แกนชัก> (5)
SMG<มอเตอร์เกียร์DC> (37)
SMN<แม่เหล็ก> (1)
SMR<รีเลย์,สวิทซ์> (24)
SMU<เพาเวอร์โมดูล> (22)
SMV<ไมโครเซอร์โวมอเตอร์DC> (4)
SPC<คอนเวอร์เตอร์/StepUp/StepDown> (9)
SPE<แผ่นร้อน/เย็น> (15)
SPL<พี.แอล.ซี > (21)
SPU<ปั้มน้ำ,ปั้มลม > (16)
SPW<พาวเวอร์ซัพพลาย> (25)
SSA<เซนเซอร์จับวัตถุ/จับสี> (21)
SSE<เซนเซอร์จับเหล็กProximity> (14)
SSI<เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำ> (4)
SSR<โซลิตสเตทรีเลย์> (18)
SST<โซ่,สายพาน> (32)
SSV<โซลินอยด์วาล์ว > (29)
STE<ตั้งเวลา,นับจำนวน,วัดอุณหภูมิ> (13)
STP<มอเตอร์สเตปปิ้ง> (38)
SWA<ล้อโอมนิ OmniWheel> (17)
SWE<ล้อหุ่นยนต์/ล้ออิสระ> (27)

Visitor No.
หน้าแรกแสงตะวัน หมวดสินค้า แผนที่ร้าน บริการของเรา ลิงค์ เว็บบอร์ด ข่าวสาร วิธีการชำระเงิน  
sangtawan
ข่าวสาร
ความรู้เรื่องเฟือง 

ปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ก้าวหน้าไปมาก ทำให้วงการอุตสาหกรรมต่างๆเจริญรุดหน้าไปมากขึ้นทุกที จะเห็นได้ว่าการผลิตอุปกรณ์ต่างๆ ก็ได้อาศัยเครื่องจักรที่ทันสมัยจนถึงขั้นผลิตด้วยเครื่องอัตโนมัติและควบคุมการผลิตด้วยสมองกล สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ จึงสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่เกือบทุกๆครอบครัวจะมีคือพวกของเล่นเด็ก ซึ่งถ้าเรามองเฉพาะตัวสินค้าแล้วก็จะเห็นมีมากมายหลายชนิด มีชนิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากเด็กๆ คือของเล่นที่สามารถเคลื่อนไหวได้ ซึ่งจำลองจากของจริง เช่น รถ เครื่องบิน เรือ และหุ่นต่างๆ เครื่องเล่นเหล่านี้เคลื่อนไหวได้อย่างไร อะไรเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหว

ปัญหานี้หลายท่านก็คงจะตอบได้ว่า เพราะแบตตารี่ เพราะมอเตอร์ เพราะสปริง หรือต้นกำลังอื่นๆ ที่จะไปทำให้เกิดการขับเคลื่อนได้ แต่มีชิ้นส่วนที่สำคัญชนิดหนึ่งซึ่งจะขาดเสียไม่ได้ ก็คือ "เฟือง" ซึ่งเป็นตัวช่วยส่งกำลังหรือถ่ายทอดการหมุนจากต้นกำลังต่างๆ อันที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวได้

หลักการของเฟืองเป็นอย่างไร

การถ่ายทอดการหมุนจากต้นกำลังนั้น ทำได้หลายวิธี เช่น ด้วยการใช้สายพาน โซ่ ล้อความฝืด เป็นต้น ล้อความฝืดก็คือ ล้อสองล้อที่ถูกกดให้ติดกัน เมื่อล้อหนึ่งหมุน หรือเป็นล้อขับก็จะทำให้อีกล้อหนึ่งหมุนตาม เพราะผิวหน้าของล้อทั้งสองเกิดความฝืด เนื่องจากการสัมผัส แต่ถ้าหากมีภาระมากๆ เช่น มีการส่งกำลังสูงๆ จะทำให้เกิดการลื่นไถล การส่งกำลังจึงไม่แม่นยำ เพื่อที่จะแก้ไขข้อเสียเหล่านี้จึงได้มีการนำเอาฟันเฟืองมาติดไว้ที่ผิวของล้อโดยรอบล้อ จึงมีลักษณะเป็นล้อฟันเฟือง ซึ่งต่อๆมาเราจึงเรียกว่า "เฟือง" ซี่งเป็นชิ้นส่วนที่สามารถส่งกำลังหรือถ่ายทอดการหมุนได้แม่นยำเที่ยงตรง และไม่มีการลื่นไถล ดังรูปที่ 1.มารู้จักกับเฟืองกันเถอะ

เครื่องเล่นที่ท่านซื้อหามาให้บุตรหลานของท่าน บางครั้งก็พยศเอาได้เหมือนกัน ทั้งๆที่เพิ่งซื้อหรือเพิ่งเปลี่ยนแบตตารี่ แต่ถ้าท่านยอมเสียเวลามารู้จักกับเฟืองสักหน่อย เครื่องเล่นนั้นคงไม่ต้องโยนทิ้งด้วยความเสียดาย เฟืองที่ใช้ในเครื่องเล่นมีอยู่สองสามชนิดเท่านั้น แต่ลักษณะรูปร่างและหน้าที่จะต่างกัน เช่น

เฟืองตรง(Spur gear)


เป็นเฟืองที่มีลักษณเป็นล้อทรงกระบอก มีฟันขนานกับแกนของตัวเฟือง มีหน้าตัดของฟันเฟืองขนานเท่ากัน และเหมือนกันตลอดทั้งเฟือง ดังรูปที่ 2

เฟืองหนอน (Worm gear)


เฟืองชุดนี้จะประกอบด้วยตัวเกลียวหนอนและเฟืองหนอน โดยเกลียวหนอนจะส่งกำลังหมุนไปขับให้เฟืองหนอนหมุนตาม ดังรูปที่ 3 เฟืองชนิดนี้นิยมใช้กับการทดรอบความเร็วสูงๆ ให้เป็นความเร็วต่ำมากๆเช่น ในกรณีของการทดรอบจากมอเตอร์ซึ่งมีความเร็วสูง เป็นต้นเฟืองดอกจอก (Bevel gear)


เฟืองชนิดนี้มีลักษณะรูปร่างเป็นรูปทรงกรวย(Cone) ฟันของเฟืองจะอยู่โดยรอบผิวของทรงกรวย และขนานกับแกนของเฟือง ดังรูปที่ 4 เฟืองดอกจอกจะใช้สำหรับเปลี่ยนทิศทางการส่งกำลังระหว่างเพลาของล้อที่ตั้งฉากกัน เช่น การส่งกำลังไปยังเพลาของล้อรถ เป็นต้น


วิธีการผลิตเฟืองทำได้อย่างไร

การผลิตเฟืองเพื่อใช้ในด้านการค้านั้น ทำได้หลายวิธี เช่น การหล่อ การปั๊มขึ้นรูป การแปรรูปด้วยเครื่องจักร และการทำโมลด์พลาสติก เป็นต้น ซึ่งแต่ละวิธีนั้น ผู้ผลิตจะต้องคำนึงถึงต้นทุนการผลิต จำนวนที่ผลิต และชนิดของเฟือง แล้วมาเลือกว่าวิธีไหนจึงจะเหมาะสมและประหยัดที่สุด ส่วนการผลิตเฟืองเพื่อทำต้นแบบซึ่งจะผลิตจำนวนไม่มาก ดังเช่นที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งผลิตเฟืองเพื่อทำต้นแบบอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์นั้น ถึงแม้ว่าจะมีข้อจำกัดในเรื่องประสิทธิภาพของเครื่องจักรและเรื่องชนิดของใบมีดกัดเฟือง แต่อย่างไรก็ตามก็ได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่ผลิตเฟืองขึ้นใช้ โดยมีขั้นตอนการผลิตดังจะได้กล่าวต่อไป

ก่อนที่จะทราบขั้นตอนการผลิตเฟืองนั้น ควรจะได้รู้จักลักษณะรูปร่างของฟันเฟือง และระบบของเฟืองเสียก่อนว่า ฟันเฟืองที่จะผลิตนั้นมีลักษณะอย่างไร มีฟันกี่ฟันเฟือง เพราะลักษณะรูปร่างของฟันเฟืองนั้นมีหลายชนิด ดังรูปที่ 5 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของฟันเฟือง เช่น เฟืองที่มีจำนวน 12 -13 ฟัน ก็จะมีลักษณะเป็นฐานคอด และฐานฟันเฟืองจะตรงเมื่อจำนวนฟันมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จนมากที่สุด คือ เฟืองสะพาน(Rack gear) ซึ่งเป็นเฟืองที่มีฟันเรียงเป็นแนวเส้นตรง ดังรูปที่ 6เฟืองที่จะสามารถขบกันได้ต้องมีขนาดของฟันเฟืองเท่ากันเท่านั้น ซึ่งขนาดของฟันนี้มีการวัดเป็น 2 ระบบ คือ ระบบเมตริกและระบบอังกฤษ ระบบเมตริกนั้นจะวัดขนาดเป็นมิลลิเมตร เราเรียกเฟืองระบบนี้ว่า เฟืองโมดูล(Module) ขนาดของโมดูลเฟือง จะมีค่าซึ่งกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน ส่วนระบบอังกฤษจะวัดขนาดเป็นนิ้ว เรียกเฟืองระบบนี้ว่า เฟืองดีพี(DP=Diametral Pitch) ฉะนั้นการซื้อหาเฟือง หรือผลิตเฟืองนั้นต้องทราบลักษณะรูปร่างของเฟืองและระบบของเฟืองเสียก่อนว่าใช้ชนิดไหน และรูปร่างเป็นอย่างไร ส่วนในด้านการผลิตนั้น จะต้องทราบอีกว่าถ้าจะกัดเฟืองขึ้นใช้ วัสดุควรเป็นอะไรจึงจะเหมาะสม และประการสุดท้ายคือ การเลือกมีดกัดเฟือง(gear cutter) จะต้องเป็นมีดกัด ที่มีรูปทรงเหมือนร่องของฟันเฟืองในระบบนั้นๆด้วยสำหรับขั้นตอนการผลิตเฟืองโดยวิธีกัดเฟืองด้วยเครื่องกัดนั้น พอจะสรุปวิธีการต่างๆได้ดัง ต่อไปนี้

     1. การนำชิ้นงานไปกลึงปอก เพื่อให้ได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเฟืองตามต้องการ
     2. นำชิ้นงานที่ปอกแล้วไปเข้าเครื่องกัดเฟือง เพื่อกัดเซาะฟันเฟืองตามระบบของเฟืองนั้นๆ
     3. นำชิ้นงานที่ได้ถูกเซาะฟันเฟืองแล้วมาตัดเพื่อให้ได้ขนาดความหนาของเฟืองตามต้องการ

วิธีการดังกล่าวนี้เป็นวิธีที่ผลิตเฟืองชนิดเฟืองตรงเท่านั้น ส่วนเฟืองชนิดอื่นๆ จะมีวิธีแตกต่างออกไป อย่างไรก็ตามเฟืองตรงนี้จะเป็นเฟืองที่รู้จักและใช้กันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และของเล่นเด็กจะใช้เฟืองตรงเป็นส่วนประกอบ

เมื่อทราบแล้วว่าเฟืองเป็นอย่างไร ท่านคงจะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างง่ายๆ เช่น เมื่อของเล่นบุตรหลานท่านเกิดขัดข้องเสียหาย แทนที่จะโยนทิ้งไป ท่นอาจช่วยตรวจดูก่อน หากพบว่าเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเฟือง เช่น เฟืองขบกันไม่สนิทหรือติดขัด ท่านอาจจะไปหาซื้อเฟืองที่มีระบบ และขนาดเฟืองเหมือนของเดิมมาเปลี่ยนได้ เป้นการประหยัดเงิน นอกจากนั้นการร่วมกับบุตรหลานช่วยกันตรวจสอบ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข ยังสามารถช่วยกระตุ้นให้บุตรหลานได้รู้จักการสังเกตและลงมือกระทำด้วย ซึ่งอาจจะนำไปสู่การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์คิดค้น และซ่อมแซมตลอดจนมีนิสัยประหยัดด้วย
กลับไปหน้า ข่าวสาร
ร้านแสงตะวัน เลขที่ 8 ซอยทิพย์วารีย์ ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร 0-2623-8889 แฟกซ์ 0-2623-7631. หรือ แสงตะวัน 135/4-5 หมู่ที่ 5 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร. 0-2422-0932 แฟกซ์ 0-422-0931 http://www.sangtawan.org